El síndic de Greuges ha adreçat avui mateix un escrit a l’Ajuntament d’Alfafara en què afirma, literalment, que “l’actuació descrita de l’Administració podria no ser prou respectuosa amb els drets de la persona afectada”. Així s’ha resolt l’escrit formulat per un dels membres d’ATUREM L’S3 que va elevar la queixa a aquest organisme després de quasi dos anys en què no ha rebut contestació a les al·legacions presentades al Pla Parcial S3 (presentades el 24/10/2018) ni a la sol·licitud d’informació formulada un any després (28/10/2019). 

Així, el Síndic de Greuges recomana a l’Ajuntament d’Alfafara, en aquesta resolució, que faça efectiva una contestació a les al·legacions i sol·licituds d’informació presentades, sobretot “tenint en compte el dilatat període de temps transcorregut”. Seguidament, el Síndic recomana que: “en relació amb la tramitació i aprovació del Pla Parcial del Sector S-3, i amb la finalitat de fomentar i facilitar la participació ciutadana, es publique en la pàgina web o seu electrònica municipal tota la documentació disponible sobre aquest.”

L’Ajuntament d’Alfafara disposa del termini d’un mes per enviar un informe al síndic en què accepte les recomanacions abans descrites o, pel contrari, expose les raons per no fer-ho.

Podeu accedir a la resolució del Síndic de Greuges fent clic ACÍ.