Qui som

ATUREM l’S3 és una plataforma veïnal, oberta i transversal, que té per finalitat denunciar l’abast i el previsible impacte social, econòmic, territorial, paisatgístic i mediambiental que pot derivar-se de la construcció del polígon industrial de 75.700 que està tramitant l’Ajuntament d’Alfafara (Pla Parcial S3).

ATUREM l’S3 no està en contra de que Alfafara tinga indústria però considera que un projecte d’aquesta envergadura no pot portar-se endavant ni de qualsevol forma ni a qualsevol preu. Menys de manera opaca i secreta, com s’ha estat tramitant fins ara. 

De fet, la plataforma és la resposta col·lectiva a la falta de transparència i a la vulneració del dret a la participació ciutadana que garanteix la llei (en aquest cas, la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ Ordenació del Territori, Urbanisme i Paissatge, de la Comunitat Valenciana -la LOTUP-). La falta de difusió del projecte i la denegació de l’accés a la informació pública per part de l’ajuntament és significativa a estos efectes. Cal remarcar al respecte que malgrat les reiterades sol·licituds de transparència, la documentació relativa al Pla Parcial S3 encara no s’ha fet pública en la seua integritat a la Seu Electrònica; que no s’han contestat tampoc les al·legacions presentades al Pla Parcial el 24 d’octubre de 2018 (fa més de 2 anys); que s’ha aprovat l’informe territorial i estratègic del Pla Parcial sense contestar les al·legacions i sense convocar a les parts interessades; que les darreres sol·licituds de reunió a la corporació municipal mai han obtingut resposta; que encara no s’ha informat als propietaris de les parcel·les afectades; que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha recomanat a l’Ajuntament d’Alfafara que conteste les al·legacions i faça públic tot l’expedient, etc. 

Pensem que la implementació d’aquest Pla Parcial en un poble com el nostre, hauria de ser suficient perquè es posara tota la documentació a disposició del veïnat, s’explicara correctament el projecte, es debateren obertament les seues futures implicacions, es testaren les diferents sensibilitats, s’extremara al màxim la diligència, es presentaren els preceptius informes de viabilitat econòmica i pressupostària abans de continuar, i s’adoptaren totes les mesures preventives i garanties que foren necessàries per preservar el territori, el paisatge i el medi ambient. Així li ho hem fet saber a l’Ajuntament d’Alfafara al llarg d’aquests anys en virtut del principis bàsics d’accés a la informació pública, la transparència, la participació ciutadana i el bon govern. Sense èxit. 

Per això mateix, ATUREM L’S3 centra la seua actuació en aquesta vessant informativa, propositiva i constructiva, mitjançant el desenvolupament d’accions orientades a accedir a la informació pública i fomentar el dret a la participació ciutadana, i que possibiliten, en definitiva, obrir un diàleg permanent i fructífer amb l’ajuntament i les administracions implicades, per tal de que es repense aquest projecte i, en el seu cas, es busquen alternatives més sostenibles i adaptades a la realitat del  nostre poble. 

En aquest sentit, ATUREM l’S3 té com a principals objectius:

 • Contribuir a difondre el projecte entre el veïnat
 • Garantir l’accés a la informació pública
 • Exigir màxima transparència en la tramitació del Pla Parcial S3
 • Reivindicar el dret a la participació ciutadana
 • Supervisar perquè s’adopten totes les garanties necessàries
 • Extremar al màxim la diligència en l’avaluació ambiental
 • Fer una tasca proactiva de conscienciació i sensibilització veïnal
 • Mantindre un diàleg obert i constructiu amb les entitats implicades 
 • Contribuir a repensar el projecte
 • Buscar alternatives més sostenibles i ajustades a la realitat del poble

ATUREM L’S3 és un col·lectiu obert en què tota col·laboració és benvinguda. Ens organitzem en grups de treball on cadascú aporta el que pot i vol de la següent manera:

 • Redacció de textos
 • Disseny i imatge
 • Administració de la web
 • Grup d’acció
 • Xarxes socials

Si vols contribuir al projecte en algun d’aquests àmbits o d’alguna altra forma, només has de posar-te en contacte amb nosaltres.

Xarxes socials
Share