El Polígon Industrial

Característiques del polígon industrial S3

 • Superfície: 75.700 m2
 • Places privades d’aparcament de turismes: 505
 • Places públiques d’aparcament de turismes: 253
 • Places públiques d’aparcament de vehicles pesats: 34
 • Accés al polígon industrial: Carretera CV-700 per dins del poble d’Alfafara i connexió amb via pecuària de protecció especial “Cordel del Rogeral”.
 • Vial principal SCV-1: Carretera doble vial de 24m d’amplada per al pas de camions de gran tonatge. (10.216’00 m2 ). Connecta amb la via pecuària amb una rotonda davant del cementeri.
 • Vial local SCV-2:  Eixample de l’asfalt de la via pecuària (1.520’00 m2)
 • Vials SCV-p1: Camí per a vianants (1.277’00 m2)
 • Vials SCV-p2: Camí per a vianants (1.996’00 m2)
 • Àrea de Joc -SVA- (1.356 m2)
 • Jardí -SVJ- (6.217 m2)

S’implantarà un recorregut de carril bici que discórrega, almenys, pels dos eixos principals de l’ ordenació i que connecte, en el seu cas, amb la xarxa de carril bici ja implantada a les àrees urbanitzades i amb l’estructura de camins del medi rural, quan l’actuació siga colindant a terrenys no urbanitzats.

Vídeo polígon industrial S3

 

 

 


Més sobre el Polígon Industrial:

És aquest el poble que volem?
Llistat de parcel·les afectades pel Polígon Industrial S3 i que podrien ser expropiades
Afectacions del Poígon Industrial S3 al sòl de domini públic
Serà així el desviament de la via pecuària?
Pla General d'Ordenació Urbana del poble d'Alfafara
Xarxes socials
Share