Alfafara

Alfafara és un poble eminentment agrícola situat als peus del Parc Natural de la la Serra Mariola.

El fructífer camp dona pas, quasi sense que ens n’adonem, als turons i penyes de l’antiga muntanya. Aquesta situació privilegiada propicia que Alfafara siga un poble caracteritzat per la riquesa del seu patrimoni natural i paisatgístic, per la qualitat de les terres de conreu (sobretot pel que fa a l’agricultura de secà, en especial de l’olivera), i per la incomparable qualitat de vida que un poble com aquest, lluny d’aglomeracions, grans autovies i focus de contaminació pot oferir a veïns i visitants.

Aquest projecte de polígon industrial que està tramitant-se suposaria, entre moltes altres coses, un atac directe a la personalitat del poble tal com la coneixem. Però no només això, sinó que, a més, per la seua ubicació, impediria el creixement natural del poble cap al nord, únic espai de creixement possible (a la zona sud hi ha el Parc Natural de la Serra Mariola).

Des d’ATUREM L’S3 defensem un model social i econòmic per a Alfafara que s’adeqüe al que un poble com el nostre i un temps com aquest requereixen: que tinga en compte el gran valor natural i paisatgístic del nostre poble, que fomente la qualitat de vida i atraga a nous veïns, facilitant la compra i construcció d’habitatge, aprofitant la gran oferta de qualitat de vida que el nostre poble ofereix; i, finalment, que genere propostes econòmiques més adequades als temps que corren, fugint d’esquemes antics i optant per propostes intel·ligents i innovadores.

 

 


Més sobre el Polígon Industrial:

Característiques del Polígon Industrial S3
Llistat de parcel·les afectades pel Polígon Industrial S3 i que podrien ser expropiades
Afectacions del Poígon Industrial S3 al sòl de domini públic
Serà així el desviament de la via pecuària?
Pla General d'Ordenació Urbana del poble d'Alfafara
Xarxes socials
Share